Restaurování nástěnných maleb v místnosti M315 (tzv. Čínský salónek) na zámku Vizovice – část západní a severní stěny

Termín započetí a ukončení akce: červenec – listopad 2013 Pedagogický dohled: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. Zadavatel: NPÚ, Územní odborné pracoviště v Kroměříži Autor: neznámý (dříve připisováno malíři N. Krausovi) Sloh, datace: rokoko, pravděpodobně 3. čtvrtina 18. století (zřejmě po r. 1757) Technika, materiál: secco malba, pojivem zřejmě kaseinát vápenatý, použité pigmenty        […]

Restaurování jižní stěny presbytáře kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou

Termín započetí a ukončení akce: srpen – říjen 2013 Pedagogický dohled: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. Spolupracovala: MgA. Martina Poláková Zadavatel: NPÚ ú. o. p. Telč Autor: neznámý Sloh, datace objektu: románský, založen před r. 1219, několikrát přestavován,                    nejvýznamnější přestavba barokní (1783-1787) Sloh, datace malby: raně gotické nástěnné malby, 20.–40. léta 14. století […]

Restaurování dvojice pilastrů s malovaným mramorem v kapli sv. Isidora v Křenově

Termín započetí a ukončení akce: březen – listopad 2013 Pedagogický dohled: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D., MgA. Daniela Urbanová Zadavatel: Obec Křenov, Křenov 26, 569 22, Křenov Autor: neznámý Sloh, datace: baroko, 1.polovina 18. století Technika, materiál: secco malba pojená olejem na olejové izolaci (nanesené přímo na štuku, s výjimkou horních pontate, kde jsou podkladem […]

Restaurování části štukové výzdoby a nástěnné malby s motivem Principatus na klenbě kaple sv. Isidora v Křenově

Termín započetí a ukončení akce: březen – srpen 2014 Pedagogický dohled: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D., MgA. Daniela Urbanová Zadavatel: Obec Křenov, Křenov 26, 569 22, Křenov Autor malby, autor štuků: neznámý; pravděpodobně  okruh Baltazara Fontany Sloh, datace: baroko, 1. polovina 18. století (pravděpodobně mezi léty 1707 – 1713) Technika, materiál: fresco-secco malba na vápenné […]

Restaurování části sgrafitové výzdoby na jihovýchodní fasádě vstupní věže zámeckého pivovaru v Litomyšli

Termín započetí a ukončení akce: duben – říjen 2015 Pedagogický dohled: Doc. akad. mal. Jaroslav J. Alt, Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. Zadavatel: Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20, Litomyšl Autor: neznámý Sloh, datace: renesanční podoba okolo roku 1630  Technika, materiál: dvouvrstvé sgrafito (vápenná omítka, vápenný nátěr) Rozměry: celková plocha vymezeného úseku cca […]

Restaurování malovaných erbů v hlavní lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech

Termín započetí a ukončení akce: srpen – prosinec 2015 Pedagogický dohled: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. Zadavatel: Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, 39003 Tábor Autor: neznámý Sloh, datace: baroko, kolem roku 1714 Technika, materiál: figurální kompozice – olejomalba na vápenné omítce nápisová zrcadla a pásky – secco malba (pravděpodobně vápenné secco s příměsí organického pojiva) na […]

Restaurování exteriérové skleněné mozaiky s názvem Žena –květ

Termín započetí a ukončení akce: květen 2017 – říjen 2018 Konzultace: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, MgA. Petr Hampl, František Tesař Spolupráce: Ing. Petra Lesniaková, PhD. (FR UPa), Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. (FRUPa), Ing. Irena Kučerová Ph.D. (VŠCHT Praha), Ing. Michal Novák PhD.(VŠCHT Praha) Vlastník díla, zadavatel: Nguyen Trung Lam Autor: návrh Jaroslav Bejček, realizace Ústředí […]

Restaurování mozaiky na náhrobku Jana Tumpacha na Vinohradském hřbitově

Termín započetí a ukončení akce: červen – říjen 2018 Spolupracoval: MgA. Petr Hampl Odborné konzultace: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. (FR UPa), Ing. Irena Kučerová, Ph.D. (VŠCHT Praha) Vlastník díla, zadavatel: Jan Mužík, Bronzová 2027/35, 155 00 Praha 5-Stodůlky Autor: návrh Jan Zrzavý, realizace: dílna Jana Tumpacha Datace: 1937 Technika: skleněná štípaná mozaika v cementovém loži […]

Restaurování dekorativní nástěnné malby na klenbě místnosti 105 v měšťanském domě čp. 107 ve Vysokém Mýtě

Termín započetí a ukončení akce: duben – srpen 2019 Zadavatel: NoZ, s.r.o, Lozice – Chroustovice, 538 63 Chroustovice Autor: neznámý Datace: pravděpodobně 2. pol. 19. století Technika: secco malba (suchá tempera) na podkladovém vápenném nátěru Rozměry: plocha cca 28 m2 Předchozí známé zásahy a úpravy: 2018 – odkryv malby (v rámci započatých stavebních prací na […]

Restaurování kamenné mozaiky na památníku obětem Pražského povstání od Martina Sladkého, Praha –Barrandovské terasy

Termín započetí a ukončení akce: červen – říjen 2019 Spolupracoval: MgA. Petr Hampl, BcA. Marián Grančák Odborné konzultace a zkoušky technologií: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. (FR UPa), Ing. Irena Kučerová, Ph.D. (VŠCHT Praha), Ing. Anna Fialová VŠCHT Praha), doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D. (FR UPa) Vlastník díla, zadavatel: Praha 5 Autor: návrh Martin Sladký, realizace: […]