barbora viková

O mně

Vzdělání:

2021 - doposud
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, doktorský studijní program - Konzervačí vědy v péči o hmotné kulturní dědictví".
2014 - 2016
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita - magisterský studijní program
2010 - 2014
tamtéž, bakalářský studijní program
2002 - 2010
Gymnázium Brno-Řečkovice (všeobecné vzdělání)

Přehled odborné praxe v rámci studia
na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice

2015
Komplexní restaurování čtyř medailonů snástěnnou olejomalbou vkapli sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech; diplomová práce
2015
Komplexní restaurování části sgrafitové výzdoby na jihovýchodní fasádě vstupní věže zámeckého pivovaru v Litomyšli
2015
Restaurátorský průzkum nástropní malby v kostele Všech svatých v Heřmánkovicích
2015
Restaurátorský průzkum omítkových vrstev a s nimi spojené výmalby v dolní části stěn v interiéru kostela Všech svatých v Heřmánkovicích
2015
Restaurátorský průzkum barevných a omítkových vrstev v interiéru gymnázia
A. Jiráska v Litomyšli
2013 - 2014
Komplexní restaurování části štukové výzdoby nástropní malby s motivem „Principatus“ na klenbě kaple sv. Isidora v Křenově; bakalářská práce
2013
Odkryv a rekonstrukce štukové výzdoby v místnosti č. 131 na Piarististické koleji v Litomyšli
2012
Komplexní restaurování nástěnných maleb v místnosti M315; Čínský salónek na zámku Vizovice - část západní a severní stěny
2011
Účast na restaurování východní strany západní obvodové zdi na státním zámku Kratochvíle

Přehled dalších restaurátorských prací

2019
Restaurování kamenné mozaiky na památníku obětem Pražského povstání od Martina Sladkého, Praha – Barrandovské terasy (spolupracoval MgA. Petr Hampl)
2019
Restaurování dekorativní nástěnné malby na klenbě místnosti 105 v měšťanském domě čp. 107 ve Vysokém Mýtě
2019
Restaurování fragmentů renesančních omítek a barevných vrstev v objekt č.p. 6 a 7 na Příhrádku v Pardubicích (spolupracovala MgA. Lucie Bartůňková, Ph.D.)
2019
Restaurování mozaikové výzdoby v Muzeu Východních Čech v Hradci Králové (spolupracoval MgA. Petr Hampl)
2018
Restaurování mozaiky na náhrobku Jana Tumpacha na Vinohradském hřbitově (spolupracoval MgA. Petr Hampl)
2018
Sondážní průzkum barevných a omítkových vrstev na hlavním průčelí měšťanského domu čp. 107 ve Vysokém Mýtě
2017
Komplexní restaurování pěti erbů v prostoru hlavní lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech
2016 - 2017
Komplexní restaurování skleněné mozaiky „Žena – květ“, Rosseveltova 4194, Chomutov
2014
Účast na restaurování nástěnných maleb ve 2. NP kláštera Broumov (zodpovědný restaurátor: MgA. David Zeman) – tmelení, retuš
2013
Komplexní restaurování jižní stěny presbytáře kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou (zodpovědný restaurátor: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D., spolupracovala: MgA. Martina Poláková)
2013
Sondážní průzkum barevných a omítkových vrstev v interiéru sakristie kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou (zodpovědný restaurátor: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D., spolupracovala: MgA. Martina Poláková)
2013
Účast na sondážním průzkum barevných a omítkových vrstev v prostorách 1. NP zámku Dolní Adršpach (zodpovědný restaurátor: MgA. Lucie Bartůňková)
2013
Účast na restaurování dekorativní nástěnné malby na klenbě průchodu domu Portal v Uherském Hradišti (zodpovědný restaurátor: BcA. Miroslav Bodanský, spolupracovali: MgA. Lucie Bartůňková, MgA. Markéta Renzová, Michal Šrůtek) - retuš
2013
Rekonstrukce dekorativní šablonové malby na stropě místnosti v 1. NP židovské školy v Jičíně (zodpovědný restaurátor: BcA. Hana Bělinová, DiS., spolupracovala: MgA. Martina Poláková)
2012
Rekonstrukce šablonové výmalby místnosti v severovýchodní části 2. NP židovské školy v Jičíně (zodpovědný restaurátor: BcA. Hana Bělinová, DiS., spolupracovala: Aneta Andršová, MgA. Ivana Studeník Milionová, MgA. Martina Poláková, MgA. Markéta Renzová)
2012
Odkryv a konzervace dekorativní nástěnné malby na klenbě průchodu domu Portal v Uherském Hradišti (zodpovědný restaurátor: BcA. Miroslav Bodanský, spolupracovali: MgA. Markéta Renzová, Michal Šrůtek)

Publikace k problematice restaurování

2020
Barbora VIKOVÁ, Jan VOJTĚCHOVSKÝ, Petr HAMPL, David SVOBODA, Adéla ŠKRABALOVÁ. Možnosti restaurování nástěnných kamenných „in situ“, památkový postup, Litomyšl.
2019
Barbora VIKOVÁ, Jan VOJTĚCHOVSKÝ, Petr HAMPL, Adéla ŠKRABALOVÁ. Možnosti restaurování skleněných mozaik „in situ“, památkový postup, Litomyšl.
2019
Barbora VIKOVÁ, Jan VOJTĚCHOVSKÝ, Petr HAMPL, David SVOBODA, Irena KUČEROVÁ. Restaurování skleněných mozaik v epoxidovém loži, památkový postup, Litomyšl, Praha .
2017
Barbora VAŘEJKOVÁ, Jan VOJTĚCHOVSKÝ, David SVOBODA, Adéla ŠKRABALOVÁ, Vladislava ŘÍHOVÁ. Mezioborový průzkum kombinované mozaiky Ptačí rodina od Ludmily Jandové. Zprávy památkové péče 2017/77, č. 3, str. 329-332.
2017
Jan VOJTĚCHOVSKÝ, Barbora VAŘEJKOVÁ, David SVOBODA. Malířská technika mezi centrem a venkovem. K výzdobě kostela Všech svatých v Heřmánkovicích z pohledu restaurátorů. Zprávy památkové péče 2017/77, č. 1-2, str. 123–131.
2016
Barbora VAŘEJKOVÁ, Jan VOJTĚCHOVSKÝ. Reverzibilita a stabilita retuší nástěnné olejomalby. e-monumentica 2016, č. 1, str. 45-62.