realizace

Restaurování mozaiky na náhrobku Jana Tumpacha na Vinohradském hřbitově

Termín započetí a ukončení akce: červen – říjen 2018

Spolupracoval: MgA. Petr Hampl

Odborné konzultace: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. (FR UPa), Ing. Irena Kučerová, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Vlastník díla, zadavatel: Jan Mužík, Bronzová 2027/35, 155 00 Praha 5-Stodůlky

Autor: návrh Jan Zrzavý, realizace: dílna Jana Tumpacha

Datace: 1937

Technika: skleněná štípaná mozaika v cementovém loži vyztuženém kovovoukonstrukcí

Rozměry: 175 x 70 cm

Předchozí známé zásahy a úpravy: lokální vysprávky uvolněných částí mozaiky – nedatováno

Lokace památky: Vinohradský hřbitov, Vinohradská 294/212, 100 00 Praha

Restaurované dílo: exteriérová skleněná štípaná     mozaika na náhrobku Jana Tumpacha

Projekt, v rámci kterého bylo dílo restaurovánoRestaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene – projekt MK v rámci programu NAKI II, kód DG16P02M056

 

Stručný popis díla a stavu před restaurováním:

Restaurovaná exteriérová skleněná mozaika byla vytvořená v roce 1937 dílnou Jana Tumpacha podle návrhu Jana Zrzavého. Mozaika s motivem ženské postavy byla v rámci původní technologie vytvořena jako transportovatelný panel, a to osazením ručně štípaných skleněných mozaikových kostek do cementového lože vyztuženého kovovou konstrukcí s obvodovým rámem. Následně byla jako náhrobní stéla instalována na hrob Jana Tumpacha, jenž se nachází se v oddíle 15 na Vinohradském hřbitově v Praze.

Působení klimatických podmínek mělo za následek uvolnění a vypadávání mozaikových kostek zejména ve spodní části mozaiky, usazování nečistot na povrchu mozaikových kostek a degradaci mozaikových kostek se zatavenou zlatou fólií.

Restaurování mozaiky bylo provedeno v součinnosti s VŠCHT Praha v rámci projektu programu NAKI II – Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene (identifikační kód projektu: DG16P02M056).

Provedený restaurátorský zásah:

Upevnění uvolněných mozaikových kostek injektážní směsí na hydraulické bázi (Ledan TA1) probarvenou anorganickými pigmenty z důvodu zapojení do barvy původní osazovací omítky.

Odstranění nečistot z povrchu skleněné mozaiky – mokré mechanické čištění pomocí tlakové vodní páry a směsi detergentu Triton X 100  s vodou; rezistentní nečistoty ve formě tmavého povlaku dále čištěny pomocí mikrobrusky a kotoučů  z jemných brusných roun.

Doplnění chybějících skleněných mozaikových kostek obdobným historickým mozaikovým sklem.

Rekonstrukce jména autora předlohy mozaiky – doplnění mozaikových kostek metodou alla prima dle zachovaného otisku vypadlých mozaikových kostek v cementovém lůžku.

Barevná retuš spár nově doplněných mozaikových kostek (minerálními pigmenty pojenými akrylátovou disperzí K9).

Dozlacení poškozených zlatých mozaikových kostek plátkovým zlatem na akrylátové lepidlo Kölner RAPID, izolace ochranným lakem (Paraloid B-72 v toluenu). 

Galerie: