realizace

Restaurování kamenné mozaiky na památníku obětem Pražského povstání od Martina Sladkého, Praha –Barrandovské terasy

Termín započetí a ukončení akce: červen – říjen 2019

Spolupracoval: MgA. Petr Hampl, BcA. Marián Grančák

Odborné konzultace a zkoušky technologií: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. (FR UPa), Ing. Irena Kučerová, Ph.D. (VŠCHT Praha), Ing. Anna Fialová VŠCHT Praha), doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D. (FR UPa)

Vlastník díla, zadavatelPraha 5

Autornávrh Martin Sladký, realizace: mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel

Datace: 1988

Technika: kamenné mozaika na betonovém panelu

Rozměry: 428 x 197 cm

Lokace památky: Barrandovské terasy, Praha 5 – Barrandov

Restaurované dílo: exteriérová kamenná mozaika

Projekt, v rámci kterého bylo dílo restaurovánoRestaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene – projekt MK v rámci programu NAKI II, kód DG16P02M056

Stručný popis díla a stavu před restaurováním:

Exteriérová kamenná mozaika zobrazující skupinu čtyř bojovníků s puškami je součástí památníku obětem Pražského povstání v Praze na Barrandově, jehož základem je betonový monolit lichoběžníkového tvaru. Mozaika byla vytvořena podle návrhu Martina Sladkého v dílně Ústředí uměleckých řemesel v roce 1988. Je sestavena z nepravidelných lomových kamenů a tonálně je tak omezena na barevnost přírodního kamene. Mozaika byla skládána na železnou konstrukci do cementového lůžka, jež byla následně do monolitu osazena jako panel.

Mozaika byla poškozena vlivem působení klimatických podmínek, jež mělo za následek uvolnění a vypadávání kamenů, usazování nečistot na povrchu mozaikových kostek, biologické napadení lišejníky a výluhy uhličitanu vápenatého z betonu. V nedávné době však došlo také k výraznému poškození mozaiky projevy vandalismu, konkrétně sprejovými graffiti, jimiž byla pokryta nejen mozaika, ale i okolní betonový panel.

Restaurování mozaiky bylo provedeno v součinnosti s VŠCHT Praha v rámci projektu programu NAKI II – Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene (identifikační kód projektu: DG16P02M056).

Provedený restaurátorský zásah:

Provedený zásah proto spočíval především v důsledném celoplošném očištění povrchu mozaikových kamenů, pro které byla s velmi dobrým výsledkem použita metoda mikropískování. V oblasti betonového monolitu byla navíc kombinována s čištěním vodní párou a nově vyvinutými rozpouštědlovými mikroemulzemi.

Posléze proběhlo i upevnění uvolněných kamenů, stejně jako doplnění kamenů zcela scházejících, a to speciální injektážní maltou na hydraulické bázi (Ledan TA 1), která byla probarvena do barvy okolního betonu práškovými minerálními pigmenty. Pro doplňky byl použit lomový kámen blízký originálu z okolí Barrandovských skal a kamenolomu na Zbraslavi.

Nově doplněná osazovací malta mozaikových kostek byla barevně zatónována (minerálními pigmenty pojenými akrylátovou disperzí K9), aby nepůsobila rušivě a korespondovala s celkovým vyzněním mozaiky.

Galerie: