realizace

Restaurování exteriérové skleněné mozaiky s názvem Žena –květ

Termín započetí a ukončení akce: květen 2017 – říjen 2018

Konzultace: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, MgA. Petr Hampl, František Tesař

Spolupráce: Ing. Petra Lesniaková, PhD. (FR UPa), Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. (FRUPa), Ing. Irena Kučerová Ph.D. (VŠCHT Praha), Ing. Michal Novák PhD.(VŠCHT Praha)

Vlastník díla, zadavatel: Nguyen Trung Lam

Autor: návrh Jaroslav Bejček, realizace Ústředí uměleckých řemesel

Datace: 1969

Technika: skleněná štípaná mozaika v epoxidovém loži vyztuženém kovovou konstrukcí

Rozměry: průměr kruhu cca 1,6 m (tj. plocha cca 2 m2)

Předchozí známé zásahy a úpravy: lokální vysprávky uvolněných částí mozaiky – nedatováno

Lokace památky: obchodní středisko Luna, Rooseveltova 4194, Chomutov

Restaurované dílo: exteriérová skleněná mozaika s názvem Žena – květ

Projekt, v rámci kterého bylo dílo restaurováno:

Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene – projekt MK v rámci programu NAKI II, kód DG16P02M056

 

Stručný popis díla a stavu před restaurováním:

Kruhová skleněná mozaika s motivem stylizované ženské postavy byla vytvořena v roce 1969 v mozaikářské dílně Ústředí uměleckých řemesel podle návrhu Jaroslava Bejčka. V rámci původní technologie byla mozaika osazena do epoxidové pryskyřice vyztužené kovovou konstrukcí

s obvodovým rámem a jako závěsný panel byla instalována na stěnu vnitrobloku obchodního střediska Luna na panelovém sídlišti v Chomutově.

Nízká odolnost použitých materiálů vůči působení klimatických podmínek však měla za následek masivní poškození podkladové epoxidové vrstvy i ztužující ocelové konstrukce, což v krajních případech zapříčinilo až úplnou ztrátu rozsáhlých částí mozaikového motivu. Nejzávažnější poškození tohoto typu představovala ztráta části epoxidového lože včetně mozaikových kostek z oblasti hlavy ženy.

Aby bylo možné zajistit mozaice delší životnost, bylo nutné vyvinout zcela nový, stabilnější, systém osazení mozaikových kostek. Při výběru materiálů byla kromě stability zohledňována také jejich hmotnost, která je klíčová z důvodu umožnění manipulace s mozaikou, a reverzibilita celého systému.

Průzkumy, vývoj restaurátorských materiálů, stejně jako následné restaurování, bylo provedeno v součinnosti s VŠCHT Praha v rámci projektu programu NAKI II – Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene (identifikační kód projektu: DG16P02M056).

Provedený restaurátorský zásah:

Původní epoxidový podklad byl odstraněn a nahrazen dvěma vrstvami omítek na bázi hydraulického vápna. Omítka, která je v přímém kontaktu s mozaikovými kostkami byla plněna jemným pískem, druhá lehčeným plnivem – kuličkami expandovaného skla.

Kvůli zpevnění podkladu bylo souvrství omítek upevněno pomocí lepidla na bázi MS-polymerů na hliníkovou voštinovou desku a následně na odnímatelnou nosnou konstrukci z nerezové oceli. Omítkou s lehčeným plnivem bude v případě potřeby možné vést řez, který umožní oddělení mozaiky od podkladové desky, čímž bude do budoucna umožněna snadná revize provedeného způsobu osazení.

Povrch mozaiky byl v průběhu zákroku čištěn od rezistentního tmavého povlaku. Použita byla abrazivní metoda čištění pomocí mikrobrusky a kotoučů z jemného brusného rouna.

Místa ztrát mozaikového motivu, včetně rozsáhlého defektu v oblasti hlavy, byla doplněna podle dohledané historické fotografie obdobným mozaikovým sklem jako originál. Rozpoznatelnost doplňku je řešena odlišnou barevností spáry (světlejší), jež vymezuje rekonstruovanou část mozaiky

Galerie: