RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE

barbora

viková

restaurování nástěnných maleb, sgrafit, skleněných a kamenných mozaik.

Jsem držitelkou licence Ministerstva kultury ČR se specializací na restaurování figurálních a dekorativních nástěnných maleb, sgrafit a skleněných a kamenných mozaik. Věnuji se také restaurování obrazů na plátně, jež nejsou zapsány v seznamu kulturních památek ČR.

Náplní mé práce jsou interiérové a exteriérové restaurátorské práce, potřebné pro obnovu malířské, sgrafitové a mozaikové výzdoby historických staveb a jiných objektů, a to od průzkumu díla, návrhu koncepce zásahu, až po samotné restaurování. Poskytuji také odbornou pomoc inevstorům při přípravě a jednání s Národním památkovým ústavem, včetně zpracování všech nezbytných dokumentací a jejich projednání. V případě nutnosti nebo poptávky provádím vlastní návrhy a realizaci výzdoby fasád i vnitřních prostor objeků dle přání investora.

restaurátorské práce

Nástěnné malby
Sgrafita
Mozaiky
Obrazy na plátně
Vlastní návrhy a realizace