realizace

Restaurování mozaikové výzdoby v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

Termín započetí a ukončení akce: únor – březen 2019

Spolupracoval: MgA. Petr Hampl

Zadavatel: Gema Art Group A.s. Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

Autor předlohy, datace: Jan Preisler 1911

Autor realizace, datace: Alois Klouda 1941, Josef Novák 1931

Technika: skleněná štípaná mozaika v cementovém loži

Rozměry: 4 obrazy, 2,8 x 1,78 m / celkem cca 20m2

Lokace památky: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové

Klasifikace památky (rejstříkové číslo objektu v ÚSKP): KP (15682/6-559)

Restaurované dílo: skleněná mozaiková výzdoba centrální rotundy

 

Stručný popis díla a stavu před restaurováním:

Restaurované mozaiky se nacházejí v centrální rotundě muzea, konkrétně v podélném pásu mezi kupolí a římsou, kterou podpírá osm pilířů obdélníkového průřezu. Mozaiková výzdoba je složena ze čtyř samostatných obdélných výjevů. Námětem všech mozaikových obrazů, vytvořených technikou štípané sklěněné mozaiky jsou figurální scény, vytvořené dle kresebných návrhů (kreseb pastelem) Jana Preislera. První mozaika, jež se nachází čelně proti schodišti (výjev s motivem mladíka, jenž se opírá o bílého koně), byla vyhotovena v roce 1931 malířem Josefem Novákem, po té, co se vrátil z roční cesty po Itálii, kde mohl studovat historii a techniky mozaiky. Další tři mozaiky realizovala o deset let později jak svůj první velký úkol firma Mosaika, kterou spolu se sklářským technologem Michalem Ajvazem založil v Praze-Podolí mozaikář Alois Klouda. Ve srovnání s ostatními mozaikami v prostoru rotundy, je skladba starší mozaiky výrazně volnější a méně detailní. Skladba mladších mozaik je preciznější a více sleduje vertikální linie. Rovněž je patrný rozdíl v barevnosti. Starší mozaika je sestavena z pestrobarevných mozaikových kostek. Barevnost mladších mozaik je celkově tlumenější, více je využito okrových odstínů. Všechny mozaikové obrazy byly vyskládány negativně (lícem dolů) na papír a následně byly osazovány přímo na stěnu do cementové malty.

Povrch všech mozaik byl znečištěn prachovými depozity. Na mozaikovém obraze realizovaném malířem Josefem Navrátilem zůstala na povrchu mozaiky residua původního klihového lepidla a osazovací maltoviny, které působí zvláště ve světlých partiích mozaiky poněkud rušivě. Jinak byl stav všech mozaik dobrý. Při průzkumu mozaik byly zaznamenány ztráty mozaikových kostek a jejich uvolnění jen velmi ojediněle. Dutiny, či jiná poškození podkladových vrstev nebyly identifikovány vůbec. Mozaiky nebyly s největší pravděpodobností nikdy restaurovány.

Provedený restaurátorský zásah:

Povrch všech mozaik byl očištěn pomocí parního čističe za současného mechanického namáhání nečistot měkkými kartáčky. V případě mozaiky s motivem mladíka a koně, kde zůstala na povrchu mozaikových kostek residua původního klihového lepidla a osazovací maltoviny, byl proces čištění náročnější. Po předchozím naměkčení parním čističem bylo možné zbytky klihového lepidla odstranit mechanicky pomocí skalpelů.

Rovněž byla redukována původní osazovací maltovina, která (a to především v místech spojů jednotlivých částí mozaikového motivu) nebyla po sesazení mozaiky řádně dočištěna a znečišťovala tak povrch okolních mozaikových kostek.

V průběhu čištění bylo nalezeno několik míst, kde došlo k uvolnění mozaikových kostek od osazovacího lože. V takových případech byly uvolněné mozaikové kostky vyjmuty a na očištěné lůžko navráceny do nového osazovacího materiálu (Ledan TA1) probarveného anorganickými pigmenty.

Při čištění bylo odhaleno také několik scházejících mozaikových kostek. Ty byly v rámci zákroku doplněny podle otisku vypadlých mozaikových kostek v cementovém lůžku. Pro doplňky bylo použito mozaikové sklo podobné originálu ze zásob mozaikářské dílny ÚUŘ, které poskytl pro účely restaurování František Tesař. Pro jejich upevnění byl použit stejný materiál, jako pro konsolidaci uvolněných částí mozaiky.

Galerie: